Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

iki sausio 31 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Mažeikių politechnikos mokyklos biblioteka - skaitykla

2005 m. rudenį mokyklos biblioteka-skaitykla įsikūrė naujose, erdviose patalpose. Bibliotekai vadovauja Algimanta Paliutienė, skaityklai – Asta Jasmontienė.
Mūsų mokyklos biblioteka – neatskiriama ugdymo proceso dalis. Todėl stengiamės kryptingai, atsižvelgdami į ugdymo poreikius, komplektuoti bibliotekos fondą, kaupti ir sisteminti metodinę medžiagą. Bibliotekoje yra bendrojo lavinimo, profesijos mokymo vadovėliai, grožinė literatūra, informaciniai leidiniai.

Mokiniams padedame pasirinkti literatūrą savarankiškam bei teminiam darbui. Organizuojame temines parodas, ieškome naujų darbo metodų. Stengiamės kuo daugiau pateikti informacijos apie gautą naujausią pedagoginę, dalykinę literatūrą, vadovėlius. Siekiama, kad biblioteka taptų informacijos, kultūros ir mokymosi centru.

Skaitykloje kaupiami Lietuvos dienraščiai ir periodiniai leidiniai: „Būdas žemaičių“, „Santarvė“, „Mano namai“ ir kt.

Yra 4 kompiuteriai, kopijavimo aparatas, atliekamos laminavimo bei įrišimo paslaugos. Per susidariusias laisvas pamokas dalis mokinių užsuka į biblioteką – skaityklą ir tą laisvą laiką išnaudoja produktyviai: paskaito laikraščius, žurnalus, pasižiūri televizorių. Mokiniams suteikta galimybė nemokamai naudotis interneto paslaugomis, skaityti internetines mokslo, verslo, pramogų, politikos naujienas, bendrauti elektroniniu paštu, rašyti referatus. Spauda į namus neišduodama. Bibliotekos leidiniai į namus išduodami pateikus mokinio pažymėjimą. Baigiantis mokslo metams vadovėliai grąžinami į biblioteką.

Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena (skaitytojai neaptarnaujami).

Mūsų darbo laikas:
8.00 – 17.00 val.
Pietūs 12.00 – 13.00 val.

   

ES investicijos  

   

Patyčių dėžutė  

   

Informacija dėl koronaviruso  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla