Gerb. Tėveliai,

Kviečiame visus 2019 m. lapkričio 14 d. 18 val. dalyvauti mokyklos tėvų susirinkime.


Darbotvarkė:
1. Mokyklos pristatymas Aktų salėje.
2. Susitikimai su grupių auklėtojais kabinetuose.
3. Konsultacijos su mokytojais jų kabinetuose.

L. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė

   

Tikslas: išmokyti gerai valdyti kamuolį; pulti ir gintis keliais puolimo, gynybos būdais; atlikti derinius; žaisti pagal naujausias taisykles; įgytus judėjimo įgūdžius pritaikyti kasdieninėje bei profesinėje veikloje; ugdyti fizinę saviraišką ir gebėjimą mokymąsi, darbą, poilsį sieti su fiziniu aktyvumu; ugdyti humaniškas pažiūras, įsitikinimus ir elgseną.

Uždaviniai:
• Plėsti sveikatos sampratą.
• Įtvirtinti fizinio aktyvumo poreikį ir jį tinkamai tenkinti.
• Plėtoti fizinio ugdymosi galimybių ir judėjimo formų įvairovę, siejamą su fizinio pajėgumo didinimu, judesių kultūros gerinimu, sveikatos stiprinimu ir savęs realizavimu.
• Išmokyti prisitaikyti prie įvairių fizinių, psichinių, emocinių krūvių.
• Varžybose mokyti kilniai laimėti ir pralaimėti.

Vieta: mokyklos stadionas, sporto salė.

Darbo laikas: ketvirtadieniais 15.40-17.40

Būrelio vadovė: kūno kultūros vyr. mokytoja Diana Rusienė

   
© Mažeikių politechnikos mokykla