Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

iki sausio 31 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Tikslas: išmokyti gerai valdyti kamuolį; pulti ir gintis keliais puolimo, gynybos būdais; atlikti derinius; žaisti pagal naujausias taisykles; įgytus judėjimo įgūdžius pritaikyti kasdieninėje bei profesinėje veikloje; ugdyti fizinę saviraišką ir gebėjimą mokymąsi, darbą, poilsį sieti su fiziniu aktyvumu; ugdyti humaniškas pažiūras, įsitikinimus ir elgseną.

Uždaviniai:
• Plėsti sveikatos sampratą.
• Įtvirtinti fizinio aktyvumo poreikį ir jį tinkamai tenkinti.
• Plėtoti fizinio ugdymosi galimybių ir judėjimo formų įvairovę, siejamą su fizinio pajėgumo didinimu, judesių kultūros gerinimu, sveikatos stiprinimu ir savęs realizavimu.
• Išmokyti prisitaikyti prie įvairių fizinių, psichinių, emocinių krūvių.
• Varžybose mokyti kilniai laimėti ir pralaimėti.

Vieta: mokyklos stadionas, sporto salė.

Darbo laikas: trečiadienis 15.40 – 17.15 val.

Būrelio vadovė: kūno kultūros vyr. mokytoja Diana Rusienė

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla