Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

iki sausio 31 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Picture 1

Tikslai: tvirtinti ir tobulinti pamokų metu įgytas žinias dirbant su grafikos programomis: CorelDraw, Photoshop. Susipažinti su fotografijos ir video menu. Mokytis fotogtafuoti, filmuoti bei montuoti trumpus video filmukus. Stengtis ieškoti originalių vizualinės reklamos sprendimų ir įdėjų, kurių įgyvendinimui derinti ir naudoti kuo įvairesnes medžiagas ir jų panaudojimo galimybes. Priimti, registruoti ir pagaminti užsakymus, pagal užsakovo (kliento) pageidavimą. Skaičiuoti užsakymų sąnaudas.

Mokytis saugiai ir atsakingai atlikti reklamos maketavimo ir gamybos darbus. Kurti ir  pagaminti Mažeikių politecnikos mokyklą reprezentuojančius suvenyrus ar kitus reikalingus gamnius naudojant mokyklos logotipą.

Laukiamas rezultatas: gebėjimas savarankiškai ir atsakingai atlikti vizualinės reklamos gaminius ar užsakymus nuo idėjos iki galutinio rezultato. 

Vieta. D 301 kabinetas 

Darbo laikas. Pirmadienis 15.40 - 18.05 val.

Būrelio vadovas. Profesijos mokytoja Kristina Kiesuvienė.

   

ES investicijos  

   

Patyčių dėžutė  

   

Informacija dėl koronaviruso  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla