1. Buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatai
 2. Darbo apmokėjimo tvarka
 3. Finansų kontrolės taisyklės
 4. Reprezentavimo išlaidų tvarkos aprašas

2011 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

 

IV ketvirtis

2012 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2012 m. metinis aiškinamasis raštas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 

2013 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2014 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2014 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis


II ketvirtis

 III ketvirtis

  IV ketvirtis 

 

2015 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2015 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

 II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

2016 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2016 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

 • 2016 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 • Finansavimo sumos pagal šaltinį ir 2016-09-30 duomenis
 • Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-98
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-97
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-96
 • Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketv. BVA
 • Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
 • Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 • Pajamų įmokų į biudžetą programoms finansuoti ataskaita
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-95
 • Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis

IV ketvirtis

Metinė ataskaita

 

2017 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2017 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2018 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2018 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

2020 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2020 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 • Ketvirtinės finansines atskaitomybės ataskaitos

 • FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

   

ES investicijos  

   

Patyčių dėžutė  

   

Informacija dėl koronaviruso  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla