MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
2012–2013 m. m. 11 – 12 klasėse (I – II KURSE) 
DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Mokytojo pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
1. Ačiutė Inga Etikos mokytoja Etika, anglų kalba
2. Baranauskienė Fausta Tikybos mokytoja Tikyba
3. Bulauskienė Silva Istorijos vyr. mokytoja Istorija
4. Čapienė Juzefa Chemijos mokytoja Chemija
5. Čupkovienė Stasė Matematikos vyr. mokytoja Matematika
6. Davainytė Daiva Dailės, dizaino ir piešimo mokytoja Dizainas
7. Aurelija Ulevičiūtė Šokio mokytoja Šokis
8. Kerienė Irma Kūno kultūros vyr. mokytoja Bendroji kūno kultūra, krepšinis
9. Kesminienė Irena Fizikos vyr. mokytoja Fizika
10. Kiškėnienė Snieguolė Geografijos vyr. mokytoja Geografija
11. Klyčmuradova Svetlana Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
12. Liubeznova Audronė Rusų k. vyr. mokytoja, vokiečių k. mokytoja Rusų kalba, vokiečių kalba
13. Jonikaitė Regina Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
14. Miniotienė Violeta Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba
15. Paulikienė Nila Rusų kalbos vyr. mokytoja Rusų kalba
16. Perminienė Asta Dailės mokytoja Dailė
17. Pikturnienė Vitalija Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba
18. Rusienė Diana Kūno kultūros vyr. mokytoja Bendroji kūno kultūra, krepšinis, lengvoji atletika
19. Steponavičienė Nina Informacinių technologijų mokytoja Informacinės technologijos
20. Timinskienė Marijona Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
21. Vaitkevičienė Virginija Matematikos vyr. mokytoja Matematika
22. Vėliūtė-Balzerienė Lijana Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
23. Sabaliauskienė Rita Matematikos mokytoja metodininkė Matematika

Pynimas yra seniausias menas pasaulyje, kuris tebegyvuoja daugelyje pasaulio šalių, o pintų gaminių formos, konstrukcija ir pynimo žaliavos panašios į tas, kurios buvo naudojamos praėjusiuose šimtmečiuose. Bėgant laikui keitėsi mūsų buitis, atsirado pintų gaminių, panašių net į skulptūras. Lietuvoje pinama nuo neatmenamų laikų. Kiekviename kaime buvo savas pynėjas, pindavęs krepšius kasdienei buičiai. Jie daugiausia buvo skirti bulvėms ir kitoms daržovėms, obuoliams, uogoms bei grybams rinkti. Taip pat buvo pinamos sėtuvės, kretilai, doklai pašarams rinkti, bamblės, karbijos, sūrinės, vyžos, lopšiai ir kt. Sodybų, daržų, ganyklų ir miško jaunuolynai būdavo aptveriami pintomis tvoromis.

Pynimo būrelio veiklos tikslas – supažindinti bendrabučio moksleivius su senaisiais lietuvių amatais, su pynimo iš vytelių istorija, ugdyti darbinius įgūdžius, mokyti pinti iš vytelių nesudėtingus dirbinius, ugdyti gebėjimą bendrauti su gamta, nedarant jai skriaudos, lavinti jų pastabumą, spalvų ir formų pajautimą, formuoti estetinį skonį. Būrelyje bendrabučio moksleiviai susipažįsta su žilvyčio augalu ir sužino, kaip reikia rinkti, džiovinti ir tinkamai laikyti vyteles ir jas paruošti pynimui. Mokosi iš paprasčiausių dalykų sukurti tai, kas gražu ir reikalinga buičiai. Lavina meninius sugebėjimus, estinį skonį. Ruošiame gaminius, puošiame mokyklos bendrabučio aplinką, dalyvaujame renginiuose, parodose, mugėse. Tokia veikla reikalauja kruopštumo, atidumo, begalinės kantrybės ir meilės.

Vieta: bendrabučio 4 a. (41 kambarys).
Darbo laikas: trečiadieniais 17 val.-19 val.
Būrelio vadovas: bendrabučio auklėtojas Algimantas Dimbinskas.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla