MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
2012–2013 m. m. 11 – 12 klasėse (I – II KURSE) 
DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Mokytojo pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
1. Ačiutė Inga Etikos mokytoja Etika, anglų kalba
2. Baranauskienė Fausta Tikybos mokytoja Tikyba
3. Bulauskienė Silva Istorijos vyr. mokytoja Istorija
4. Čapienė Juzefa Chemijos mokytoja Chemija
5. Čupkovienė Stasė Matematikos vyr. mokytoja Matematika
6. Davainytė Daiva Dailės, dizaino ir piešimo mokytoja Dizainas
7. Aurelija Ulevičiūtė Šokio mokytoja Šokis
8. Kerienė Irma Kūno kultūros vyr. mokytoja Bendroji kūno kultūra, krepšinis
9. Kesminienė Irena Fizikos vyr. mokytoja Fizika
10. Kiškėnienė Snieguolė Geografijos vyr. mokytoja Geografija
11. Klyčmuradova Svetlana Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
12. Liubeznova Audronė Rusų k. vyr. mokytoja, vokiečių k. mokytoja Rusų kalba, vokiečių kalba
13. Jonikaitė Regina Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
14. Miniotienė Violeta Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba
15. Paulikienė Nila Rusų kalbos vyr. mokytoja Rusų kalba
16. Perminienė Asta Dailės mokytoja Dailė
17. Pikturnienė Vitalija Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba
18. Rusienė Diana Kūno kultūros vyr. mokytoja Bendroji kūno kultūra, krepšinis, lengvoji atletika
19. Steponavičienė Nina Informacinių technologijų mokytoja Informacinės technologijos
20. Timinskienė Marijona Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
21. Vaitkevičienė Virginija Matematikos vyr. mokytoja Matematika
22. Vėliūtė-Balzerienė Lijana Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
23. Sabaliauskienė Rita Matematikos mokytoja metodininkė Matematika

Informacinių technologijų būrelis – tinkama vieta įgyti naujų ar pagilinti jau turimas informacinių technologijų srities žinias.
Užsiėmimų metu mokiniai išmoks naudotis įvairiomis programomis. Su naujais įrankiais gebės sukurti įvairius kūrybinius darbus (filmukus, pristatymus, koliažus, redaguoti nuotraukas), galės dalyvauti konkursuose ir projektuose.
Taip pat susipažinsime su „šypsniukų“ kūrimo ir piešimo „ant debesų“ programomis.

Norinčius mokytis kurti ir redaguoti foto ar video, taip pat piešti „pynimo šilko“ paveikslus kviečiu prisijungti prie „IT naudojimas gyvenime“ būrelio narių.

Būrelio vadovė: IT mokytoja metodininkė Nina Steponavičienė

Darbo laikas: Trečiadieniais 15.45-16.45

Vieta: D-203 kab.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla