Tikslas: kryptingai įsisavinti sporto šakų techniką bei taktiką, lavinti motoriką, įtvirtinti judėjimo įgūdžius, ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo nuostatas bei elgesį.

Uždaviniai:
• Stiprinti savo sveikatą, ugdytis sveiką gyvenseną.
• Stiprinti savo kasdieninio fizinio aktyvumo motyvaciją, tenkinti poreikį judėti.
• Perprasti fizinio ugdymosi metodus ir priemones fizinėms galioms ugdyti.
• Išmokyti prasmingai atlikti savarankiškas užduotis per pratybas ir jas praktikuoti laisvalaikiu.
• Išmokyti prisitaikyti prie įvairių fizinių, psichinių, emocinių krūvių.
• Varžybose mokyti kilniai laimėti ir pralaimėti.
Krepšinio būrelis skirtas politechnikos mokyklos mokiniams.

Vieta: sporto salė.

Darbo laikas: trečiadieniais 15.40-17.40.

Būrelio vadovė: kūno kultūros mokytoja metodininkė Irma Kerienė.

   

Informacija dėl koronaviruso  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla