Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

iki sausio 31 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Tikslas: kryptingai įsisavinti sporto šakų techniką bei taktiką, lavinti motoriką, įtvirtinti judėjimo įgūdžius, ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo nuostatas bei elgesį.

Uždaviniai:
• Stiprinti savo sveikatą, ugdytis sveiką gyvenseną.
• Stiprinti savo kasdieninio fizinio aktyvumo motyvaciją, tenkinti poreikį judėti.
• Perprasti fizinio ugdymosi metodus ir priemones fizinėms galioms ugdyti.
• Išmokyti prasmingai atlikti savarankiškas užduotis per pratybas ir jas praktikuoti laisvalaikiu.
• Išmokyti prisitaikyti prie įvairių fizinių, psichinių, emocinių krūvių.
• Varžybose mokyti kilniai laimėti ir pralaimėti.
Krepšinio būrelis skirtas politechnikos mokyklos mokiniams.

Vieta: sporto salė.

Darbo laikas: antradienis 15.40 – 17.15 val.

Būrelio vadovė: kūno kultūros mokytoja metodininkė Irma Kerienė.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla