„Pažinkime pasaulį plačiau“

Mus supanti didingoji gamta sugeba sukelti didingų minčių ir poelgių.
J. V. Gėtė.

Būrelio tikslas - plėtoti mokinių pasaulėvoką, skatinti domėjimąsi savo bei kitų šalių visuomenės ir gamtos įvairove, plėsti ir gilinti žinias apie pasaulio suvokimą, padėti ugdyti socialinę kompetenciją.

Būdami drauge mes dalyvausime konkursuose, viktorinose, pažintinėse kelionėse, kad geriau pažintume savo kraštą, kultūrines tradicijas, stebėsime ir tyrinėsime gamtą, dalyvausime kūrybinių darbų konkursuose, rengsime projektus, atliksime tiriamuosius darbus.

Būrelio veikloje sieksime kuo daugiau mokinius įtraukti į praktinę veiklą. Tai suteiks mokiniams daugiau žinių, mokiniai realizuos save veikloje, kuri jų pačių požiūriu jiems patrauklesnė, perspektyvesnė, susijusi su tolimesne gyvenimo praktika.

Užsiėmimų laikas: ketvirtadieniais 16.00 – 18.00.

Užsiėmimų vieta: T-201 kabinetas.

Būrelio vadovė: geografijos vyr. mokytoja Snieguolė Kiškėnienė.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla