Mokyklos socialinė pedagogė metodininkė

Ineta Grinkevičienė dirba T305 kabinete.

Socialinio pedagogo konsultacijų laikas

Pirmadienis (Viekšnių skyriuje) 10.00–12.00 val. ir 12.30–15.30 val.

Antradienis 9.00–12.30 val. ir 13.30–15.30 val.

Trečiadienis 9.00–12.30 val. ir 13.30–15.30 val.

Ketvirtadienis 13.30–16.30 val.

Penktadienis 8.00–12.00 val.

Telefonas (8 443) 20 054

Iškilus problemoms, mokiniai ir tėveliai gali kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą reglamentuoja Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950. Socialinis pedagogas pagalbą teikia bendradarbiaudamas su mokytojais, grupių vadovais, pagalbos mokiniui ir kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene, kitais socialiniais partneriais.

Socialinis pedagogas mokiniui padeda:

  • Adaptuotis mokykloje, pritapti prie įvairių gyvenimo permainų.
  • Pataria, kaip išmokti pasipriešinti fiziniam smurtui, prievartai, patyčioms mokykloje arba šeimoje.
  • Skatina mokinius gerai žinoti savo teises ir pareigas.
  • Informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.
  • Padeda įveikti mokymosi sunkumus.
  • Nukreipia mokinius ar jų tėvus pas kitus specialistus, kad būtų suteikta reikalinga pagalba.

Materialinė parama mokiniams

Materialinė parama mokiniams skiriama vadovaujantis Mažeikių politechnikos mokyklos „Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatais“ (patvirtinti Direktoriaus 2018 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. D1-BP-111), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 860 redakcija) patvirtintu „Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašu“.
Dėl materialinės paramos kreiptis į socialinę pedagogę metodininkę Inetą Grinkevičienę, kuri informuos apie materialinės paramos skyrimo tvarką, sąlygas, reikalingus dokumentus ir pan.

________________________________________


Mokyklos psichologė

 

 

Ugnė Dromantaitė dirba B304 kabinete.

Psichologo veiklos planas 2020 m.

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00–17.00
Penktadienis 8.00–16.00
Pietų pertrauka 12.00–13.00
Antradieniais nuo 10.00 dirba Viekšnių skyriuje

Telefonas: (8 443) 20485
Galima kreiptis ir el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems, o garantuoja konfidencialumą!

Jei jauti, kad turi problemų, nežinai, ką daryti, jauti baimę ar didelį pyktį, galbūt jautiesi, kad Tavęs kiti nesupranta – Ateik pas mokyklos psichologą!

Mokyklos psichologo pagalbos tikslas - stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:
• konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
• įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
• švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Į mokyklos psichologą mokiniai kreipiasi, kai:
• susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš grupę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
• susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
• nori atrasti, koks mokymosi stilius padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
• abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
• nori atsisakyti žalingų įpročių;
• nori save geriau pažinti ir tobulėti kaip asmenybė;
• nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo ir pan.;
• nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
• susiduria su liūdesiu ar nerimu;
• nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris supras ir neišduos;
• susiduria su gyvenimiškomis situacijomis, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus;
• ir kita...

   

ES investicijos  

   

Savu keliu  

   

Patyčių dėžutė  

   

Informacija dėl koronaviruso  

   

Mažeikių r. sveikatos priežiūros specialistas  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla