Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

TECHNINIŲ SPECIALYBIŲ SAVAITĖ 

Sausio 15-19 dienomis Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje vyko techninių specialybių profesijos savaitė.

Renginio tikslas - tobulinti mokinių profesinį meistriškumą, profesinio pasirengimo motyvaciją, skatinti profesijos mokytojų iniciatyvumą bei kūrybiškumą.
Šios savaitės dalyviai: pirmo, antro, trečio kurso technikos priežiūros verslo specialybių mokiniai. Mokinių komandą sudarė penki mokiniai iš kiekvienos grupės. Tai I kurso TP-68 grupės, II kurso TP-63 grupės ir III kurso TP-59 grupės mokiniai.
Pirmadienį buvo tikrinamos teorinės mokinių žinios iš kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų dalyko. Šioje rungtyje I vieta atiteko Šarūnui Zubui,TP-59 gr. mokiniui; II vieta - Klaudijui Perminui, TP-63 gr. mokiniui;III vieta - Karoliui Liutkui,TP-68 gr. mokiniui.
Antradienį, praktinio vairavimo rungtyje, geriausiai visas užduotis atliko ir I vietą laimėjoTP-63 gr. mokinys Justas Jonušas; II vieta atitekoTP-59 gr. mokiniui Gražvydui Staražinskui; III vieta - TP-68 gr. mokiniui Karoliui Liutkui.
Trečiadienį mokiniai ir mokytojai galėjo išbandyti traktoriaus MeCORMICK MTX 155 technines galimybes ir pasimokyti figūrinio važiavimo.Savo traktoriausfigūrinio vairavimo gebėjimus mokiniai parodė ketvirtadienį. I vietą laimėjo TP-63 gr. mokinys Justas Jonušas; II vietą -TP-63 gr. mokinys Renatas Garalis;III vietą - TP-59 gr. mokinys Modestas Paplauskas.
Techninių specialybių savaitės rezultatus apibendrino penktadienį vykusi viktorina. Mokiniai turėjo pristatyti savo komandas, atlikti teorines ir praktines užduotis, kurios nulėmė galutinius rezultatus. Mokinių pasirodymus ir atsakymus vertino kompetentinga komisija: praktinio mokymo vadovas Alfredas Vėlavičius, gimnazijos skyriaus vedėja Sonata Jaskaudienė, vyr. mokytoja Erika Bertulienė.
Profesijos mokytojai Algimantas Beniušis, Rimantas Gureckis ir Petras Čiuladis ne tik paruošė teorines ir praktines užduotis šiai specialybių savaitei, tačiau gelbėjo mokiniams ir jas atliekant.
Baigiamąjį techninių specialybių savaitės renginį vedė Daiva Barvydytė (MA-60 gr.) ir Samanta Kozytė (V-64 gr.). Joms padėjo neformaliojo švietimo organizatorė Genovaitė Čiužienė.
Susumavus visos savaitės renginių rezultatusI vietą užėmė TP-63 gr. komanda, II vietą- TP-59 gr. komanda, III vietą laimėjo TP-68 gr. komanda. Nugalėtojus gimnazijos skyriaus vedėja S. Jaskaudienė ir praktinio mokymo vadovas A. Vėlavičius apdovanojo diplomais, padėkos raštais bei skaniomis dovanomis.

Praktinio mokymo vadovas Alfredas Vėlavičius

   

Tvarkaraščiai  

   

tamo

   

moodle tumb

   
   

   

   
© MPMVS