Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

Techninių specialybių savaitė 

Lapkričio 19-23 dienomis Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje vyko techninių specialybių profesijos savaitė.

Renginio tikslas - tobulinti mokinių profesinį meistriškumą, profesinio pasirengimo motyvaciją. Šios savaitės dalyviai - techninių specialybių mokiniai ir Viekšnių gimnazijos mokiniai.
Komandą sudarė keturi mokiniai iš kiekvienos grupės: I kurso (TP-72 ir AD-71 gr.), II kurso (TP-68 gr.) ir III kurso (TP-63 gr.) mokiniai. Tai pat ir keturių mokinių komanda iš Viekšnių gimnazijos.
Pirmadienį mokinių komandos atliko bandomuosius važiavimus traktoriumi ir traktoriniais agregatais.
Antradienį II ir III kurso mokinių komandos demonstravo savo praktinį pasirengimą vairuojant lengvąjį automobilį. Traktoriumi MCCORMICK MTX 155 ir mokomuoju automobiliu Ford Fiesta mokiniai demonstravo savo pasirengimą praktinio figūrinio vairavimo užduočių rungtyse. Trečiadienį tas pačias užduotis atliko mūsų mokyklos I - kurso mokinių komandos ir svečių komanda iš Viekšnių gimnazijos.
Ketvirtadienį mokinių komandos atlikto traktoriaus figūrinio važiavimo su agregatu praktines užduotis. Mokomosiose dirbtuvėse, traktodromo aikštelėje, mokinių komandos mokomuoju traktoriumi MTZ 82 rungėsi figūrinio važiavimo su agregatu rungtyse. Automobilių ir traktorių praktinių rungčių užduotims komandas ruošė vyr. profesijos mokytojai - Rimantas Gureckis, Algimantas Beniušis, Petras Čiuladis.
Penktadienį vyko baigiamasis savaitės renginys, kurioje vyko teorinių ir praktinių žinių patikrinimas. Renginyje visų dalyvavusių grupių mokiniai turėjo sugalvoti savo komandos pavadinimą ir prisistatyti kaip komanda. Po įdomių ir nuotaikingų prisistatymų, komandos turėjo atsakyti į sudėtingus teorinius klausimus bei atlikti įvairias praktines užduotis.
Visas atliktas teorines ir praktines užduotis vertino komisija: praktinio mokymo vadovas A. Vėlavičius, gimnazijos skyriaus vedėja S. Jaskaudienė, profesijos mokytoja E. Budžytė.
Renginį vedė mokinės Kamilė Petrauskytė (AK-74 gr. ) ir Samanta Kozytė (V-64 gr.).
Susumavus visus techninių specialybių savaitės rungčių rezultatus (grupių komandų prisistatymus, teorinių žinių ir praktinių užduočių atlikimo rezultatus) buvo skelbiami nugalėtojai. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais, padėkos raštais ir dovanomis.
Nuotaikingą baigiamąjį renginį organizavo vyresnioji profesijos mokytoja G. Čiužienė. Techninių specialybių profesijos savaitės renginiuose mokinius motyvavo ir grupių auklėtojai - Danutė Barakauskienė, Gitana Gabalytė, Vitalija Milieškienė. Joms talkino vyresnieji profesijos mokytojai - Algimantas Beniušis, Rimantas Gureckis, Petras Čiuladis, Genovaitė Čiužienė.

Praktinio mokymo vadovas Alfredas Vėlavičius

   

Tvarkaraščiai  

   

tamo

   

moodle tumb

   
   

   

   
© MPMVS