Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

Išvyka į žemės ūkio bendrovę 

Rugsėjo 26 dieną būsimieji technikos priežiūros verslo darbuotojai ir profesijos mokytojai lankėsi Kuršėnų žemės ūkio bendrovėje.

Prie arbatos puodelio bendrovės vadovas V. Kriaučiūnas papasakojo apie ūkio aktualijas, darbo vietas, turimą techniką. Inžinierius G. Ivaškovas parodė mechanines dirbtuves, garažuose stovinčią techniką, grūdų sandėlį. Bendrovės laukuose turėjome galimybę išbandyti naujai įsigytą traktorių ir apversti keletą rudeninio arimo vagų. Iš arti stebėjome galingo savaeigio pašarų smulkintuvo, dorojančio kukurūzų derlių, darbą. Ūkio vadovai kvietė mokinius atvykti atlikti praktiką ir pasilikti dirbti.

Vyresnioji profesijos mokytoja Genovaitė Čiužienė

   

Tvarkaraščiai  

   

tamo

   

moodle tumb

   
   

   

   
© MPMVS