Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

Būrelio tikslas - mokinių sveikatos tobulinimas fiziškai ir dvasiškai.
Uždaviniai:

  • visapusiškai ugdyti fizinius sugebėjimus;
  • formuoti valios ir kitas individualias savybes.

Vieta: Sporto salė

Laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.40
Būrelio vadovė: bendrabučio administratorė Vida Rušinienė

   
© MPMVS