Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

Būrelio tikslas – susipažinti su bibliotekininko profesija, pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą, spaudą ir kitas mokymo priemones. Aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese.

Būrelio uždaviniai:

  • Susipažinti su informacijos paieškos galimybėmis.
  • Tobulinti skaitytojų informacinius įgūdžius, naudojant bibliotekos fondą bei internetinius šaltinius.
  • Užsiimti leidybine veikla, ruošti medžiagą stendams, ją keisti papildant kita nauja medžiaga.

Vieta: biblioteka

Laikas: pirmadieniais nuo 16.40

Būrelio vadovė: bibliotekos vedėja Gitana Gabalytė

   
© MPMVS