Apie mus

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius – toks dabartinis mokyklos pavadinimas. Nuo 1945 metų, kai mokykla buvo įkurta Joniškio rajone Jakiškėse, jos pavadinimas keitėsi daug kartų. 1953 m. Iš Jakiškių ji buvo perkelta į Viekšnius ir pavadinta Mechanizacijos mokykla. Per šį laikotarpį mokykla paruošė apie 20 000 kvalifikuotų traktorininkų, traktorininkų – vairuotojų, brigadininkų traktorių brigadoms, kombainininkų, traktorininkų - mašinistų, plataus profilio traktorininkų mašinistų, gyvulininkystės fermų melžiamų karvių operatorių, gyvulininkystės fermų mechanizatorių - elektromonterių, vaisių - daržovių auginimo meistrų, namų ūkio ekonomių, žemės ūkio technikos mechanikų, kalvių.

Nuo 2000 m. liepos 1 dienos ji buvo prijungta prie Mažeikių politechnikos mokyklos ir dabar vadinasi Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriumi. Skyriaus mokomasis korpusas erdvus dabartiniam mokinių skaičiui. Bendrojo lavinimo dalykų kabinetų, profesinio mokymo laboratorijų ir kabinetų pakaktų mokyti kur kas didesniam mokinių skaičiui. Bendrabutis, valgykla tai pat pajėgūs tenkinti didesnius poreikius. Praktiniam mokinių mokymui yra puikios sąlygos – 1986 metais pradėtos eksploatuoti mokomosios dirbtuvės. 

Šiuo metu Viekšnių skyriuje mokosi 202 mokiniai, dirba 23 pedagogai. Gyvenimo pokyčiai verčia mokyklas keistis, judėti, konkuruoti rinkos ekonomikos sąlygomis ir ieškoti naujų profesijų, kurios būtų paklausios ir, kad jauni žmonės įgiję profesinį kvalifikaciją galėtų rasti darbo. Todėl mokyklos pedagogų kolektyvas nuolat tiria darbo rinką ir kuria naujas, paklausias mokymo programas.

Skyriuje vykdomas suaugusiųjų mokymas pagal įvairias formaliojo ir neformaliojo mokymo programas. Taip pat keičiami seno pavyzdžio traktorininkų pažymėjimai.

   

   
© MPMVS