Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

Savivalda - tai aukščiausias mokyklos valdymo organas!

   
© MPMVS