Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

Būrelio tikslai:

  • Mokinių konferencijos metu išrinktą mokinių tarybą suburti į gerą komandą, kuri atstovautų mokinių interesams, gerinant mokyklos mikroklimatą, ugdant pilietiškumą ir sprendžiant bendruosius ugdymo klausimus.
  • Įgytų pradinių vadybos ir savivaldos praktinių įgūdžių.
  • Išmoktų planuoti, organizuoti ir vadovauti laisvalaikio veikloms.

Užsiėminmų metu rengsime posėdžius, konferencijas, pokalbius, diskusijos, susitiksime su įdomiais žmonėmis, organizuosim šventes ir renginius.
Vieta: 14 kabinetas
Darbo laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais po aštuonių pamokų.
Būrelio vadovė: popamokinės veiklos organizatorė Genovaitė Čiužienė

   
© MPMVS