priemimas 2021 su moduliais Vieksniai

   

Sakurosfotoaparatas

Spalio 17 d. MPM Viekšnių skyriaus mokiniai ir mokytojai dalyvavo Europos solidarumo korpuso
finansuojamame projekte NuoMočiutėsPalangės , kurį surengė ir įgyvendino Neformali jaunimo
grupė "Žaliapėda" ir Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Džiaugiamės, kad
galėjome prisidėti ne tik talkindami sodinant gėlių sodinukus, kurie jau ateinantį pavasarį džiugins
Mažeikių gyventojus, bet ir vaišindami akcijos talkininkus, mūsų virėjo specialybės mokinių ir
mokytojų išvirta gardžia koše. Dėkojame organizatoriams už kvietimą

Stažuotė Latvijojefotoaparatas

Spalio 12 d. 4 technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniai dalijosi įspūdžiais su
mokiniais ir mokytojais. Jie atliko darbinę profesinę stažuotę Kuldigoje (Latvija) pagal Erasmus+
programos asmenų mokymosi mobilumo projektą "Į profesinį meistriškumą per tarptautinį
mobilumą ir kompetencijų tobulinimą" Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389.
Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė pristatė laimėtą
Erasmus+ KA1 programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais projektą "Tobulėjanti asmenybė -
auganti asmenybė" Nr. 2020-1-LT01-KA102-077560. Mokiniai supažindinti su profesinių
kompetencijų tobulinimo galimybėmis užsienio verslo įmonėse pagal specialybes. Pristatymo metu
buvo akcentuota, kad atlaisvėjus susidariusiai situacijai dėl COVID-19 pandemijos, startuosim su
projekto veiklų įgyvendinimu.

Virėjų dienafotoaparatas

Spalio 20-ąją visas pasaulis mini TARPTAUTINĘ VIRĖJŲ DIENĄ. Šia proga Mažeikių
politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus mokiniai, besimokantys virėjo specialybės, turėjo
edukacinę pamoką, kurios metu susipažino su užkandžių klasifikacija, gamino, dekoravo bei patiekė
įvairius vieno kąsnio užkandžius.

Žemaitijos inovacijų centro idėjafotoaparatas

Spalio 6 d., Viekšnių skyriuje vyko susitikimas, kurio tikslas išsiaiškinti inovacijų centro idėjos
pritaikymą Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus patalpose, tam reikalingus resursus
bei jų šaltinius. Susitikime - diskusijoje dalyvavo LR seimo narys V. Ąžuolas, Mažeikių rajono
savivaldybės meras V. Macevičius, mero patarėjas V. Radvilas, LSVV tarybos pirmininkė D.
Matukienė, mokyklos vadovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Buvo aptartos šios idėjos realizavimo
galimybės.

   

Tvarkaraščiai  

   

tamo

   

moodle tumb

   
   

   

   
© MPMVS