Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) svetainė

Kauno technologijos universiteto biblioteka

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti LAMA BPO

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė


Vaikams ir paaugliams:

http://www.vaikulinija.lt („Vaikų linija“). Ši savanoriška tarnyba psichologinę paramą teikia telefonu ir internetu. Skambink visoje Lietuvoje nemokamu telefono numeriu 8 800 11111.

http://www.jaunimolinija.lt/ („Jaunimo linija“). Ši savanoriška tarnyba psichologinę paramą teikia telefonu ir internetu. Skambink visoje Lietuvoje nemokamu telefono numeriu 8 800 28888.

http://www.benarkotiku.lt Čia pateikiama aktuali informacija apie labiausiai paplitusius narkotikus ir jų keliamus pavojus, yra ir naudingų patarimų ieškantiems pagalbos.

http://www.bpc112.lt (Bendrasis pagalbos centras). Trumpasis telefono numeris 112 yra skirtas informuoti apie rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialioms ar nematerialioms vertybėms ir, jei reikia, iškviesti (išsikviesti) atitinkamas pagalbos
tarnybas.

http://www.policija.lt (Policijos departamentas prie VRM). Čia rasite informacijos apie policijos veiklą, savo ir kitų miestų policijos įstaigų adresus ir telefonus, nuorodas į internetinius tinklalapius, įvairių patarimų ir kitos naudingos informacijos.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai (Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga). Nemokamu telefonu 8 800 01230 galite pranešti apie vaiko teisių apsaugos pažeidimus. Skyriuje „Jums, vaikai“ rasite ir kitos naudingos informacijos, galėsite elektroniniu paštu užduoti Jums rūpimus klausimus.

http://www.saugus-vaikas.lt (Saugaus vaiko centras Kaune). Konsultavimas dėl mokymosi, elgesio, bendravimo, emocinių problemų, pagalba krizėje esantiems, prievartą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.

http://www.draugiskasinternetas.lt Čia rasite patarimų, kaip saugiai naršyti internete, galėsite pranešti apie internete pateikiamą žalingą ir nelegalią informaciją.


Nuotolinis mokymas:

Lietuvos virtualus universitetas (LVU)

Video paskaitų sistema


Profesinio kryptingumo testai:

http://www.darborinka.lt

http://www.cvonline.lt

http://www.karjeroscentras.lt


http://ezodynas.lt - profesionalus anglų-lietuvių ir lietuvių anglų žodynas.


Informacijos paieškos sistemos >>

   

ES INVESTICIJOS  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla