Savivalda - tai aukščiausias mokyklos valdymo organas!

   
© MPMVS