Virėjų dienafotoaparatas

Spalio 20-ąją visas pasaulis mini TARPTAUTINĘ VIRĖJŲ DIENĄ. Šia proga Mažeikių
politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus mokiniai, besimokantys virėjo specialybės, turėjo
edukacinę pamoką, kurios metu susipažino su užkandžių klasifikacija, gamino, dekoravo bei patiekė
įvairius vieno kąsnio užkandžius.

Žemaitijos inovacijų centro idėjafotoaparatas

Spalio 6 d., Viekšnių skyriuje vyko susitikimas, kurio tikslas išsiaiškinti inovacijų centro idėjos
pritaikymą Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus patalpose, tam reikalingus resursus
bei jų šaltinius. Susitikime - diskusijoje dalyvavo LR seimo narys V. Ąžuolas, Mažeikių rajono
savivaldybės meras V. Macevičius, mero patarėjas V. Radvilas, LSVV tarybos pirmininkė D.
Matukienė, mokyklos vadovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Buvo aptartos šios idėjos realizavimo
galimybės.

Krikštynosfotoaparatas

Spalio 1 dieną Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje vyko pirmakursių krikštynos.
Vieną mėnesį mokykloje praleidę technikos priežiūros verslo darbuotojo ir virėjo profesijų
besimokantys pirmakursiai, turėjo progos pademonstruoti, kiek spėjo susipažinti su Viekšniais ir
aplinka, kurioje mokosi. Jiems reikėjo atlikti sudėtingas užduotis ir įrodyti, kad yra verti tapti
mokyklos bendruomenės nariais. Sėkmingai įveikę užduotis pirmakursiai buvo priimti į Viekšnių
skyriaus bendruomenės gretas. Trečio kurso virėjų keptas obuolių pyragas, arbata ir puikus
rudeniškas oras nuteikė optimistiškai! Gera mokytis draugiškoje mokykloje!

fund erasmus

TOBULĖJIMUI RIBŲ NĖRA... ERASMUS+ PROGRAMOS GALIMYBĖSfotoaparatas

 2020 m. rugsėjo 09 – 28 dienomis keturi technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniai kartu su VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokiniais dalyvavo Erasmus+ programos asmenų mokymosi mobilumo tikslais projekte „Į profesinį meistriškumą per tarptautinį mobilumą  ir kompetencijų tobulinimą“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389.

   

Tvarkaraščiai  

   

new logo

   

moodle tumb

   
   

   

   
© MPMVS