Projektas „Meilė žmogui ir tėvynei“

Vasario 9-11 dienomis Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje vyko renginiai skirti Vasario 16 d.ir Valentino dienos proga. Mokiniai dalyvavo viktorinose bei varžėsi sportinėse rungtyse, rašė vienas kitam laiškus bei kūrė bendrą nuotrauką su Lietuvos simboliais.

Itališki patiekalai ant lietuviško stalo

Mažeikių politechnikos mokykloje itin didelis dėmesys yra skiriamas projektinei veiklai. 2019 m. gautas finansavimas Erasmus+ programos profesinio mokymo projektui „Kompetencijų tobulinimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060213 įgyvendinamas ir šiandien. Projekto veiklų įgyvendinimą pakoregavo visą pasaulį sukausčiusi Covid-19 pandemija. Tik pajautę, kad galima ir vėl grįžti prie įprastų veiklų laikantis visų saugumo reikalavimų projekto darbo grupė ėmėsi mokymo/dėstymo vizito organizavimo virėjų specialybės mokiniams ir profesijos mokytojams.

Gruodžio 8-10 dienomis mokyklos Viekšnių skyriuje vyko praktinio mokymo pamokos su virtuvės šefu Mindaugu Lučka iš Italijos. Šiuo atvykstamuoju vizitu siekiama tobulinti dalyvių praktinius įgūdžius, profesines ir dalykines kompetencijas, ugdyti bendruosius ir profesinius gebėjimus, gerinti būsimųjų kvalifikuotų specialistų gebėjimų atitikimą šiandieniniams rinkos poreikiams. Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių dermė – viena iš svarbiausių ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimo etapų.

Atvykstamuoju vizitu didelis dėmesys buvo skiriamas „Slow food“ judėjimui. Šio judėjimo šaknys kildinamos iš Italijos, kuo daugiau dėmesio skiriant tikro maisto kultūrai, išsaugojant tradicijas, papročius ir gamtą. Gaminami patiekalai iš paženklintų „Slow food“ maisto produktų, siekiant kuo mažiau apdirbti pirminius produktus. Virtuvės šefas su mokiniais diskutavo apie ekologiško maisto gaminimą bei vartojimą palaikant ekologiškus ūkius.

Po trijų veiklų dienų virėjo specialybės mokiniai kartu su profesijos mokytojais parengs itališkų receptų užrašų knygą atsižvelgiant į „Slow food“ judėjimą, kuri bus naudojama ugdymo procese.

Etnografija

MPM Viekšnių skyriaus mokiniai dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame respublikiniame projekte ,, Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas". Šiais metais projekto tema - kalendorinės šventės, o mūsų mokyklos pasirinkimas - Mykolinės - šv. Mykolo vardo diena, kuri siejama su bulviakasio pabaiga. Džiaugiamės savo mokiniais ir mokytojais ir dalijamės akimirkomis iš filmavimo aikštelės, kur mokyklos mokomojoje virtuvėje gardžiai kvepėjo žemaitiški patiekalai - lastatainiai, kastinys, bulvės su lupyna ir grietinės plakinys, o Viekšnių vaistinės muziejuje skambėjo žemaitiška tarmė.

Pradedami vykdyti ūkininkavimo pradmenų kursai

Skelbimas kopija page0001 1

   

Tvarkaraščiai  

   

new logo

   

moodle tumb

   
   

   

   
© MPMVS