Informacija dėl pagrindinio, vidurinio ir profesinio mokymo organizavimo mokykloje laikotarpiu 2020-10-26 2020-11-08

   

fund erasmus

TOBULĖJIMUI RIBŲ NĖRA... ERASMUS+ PROGRAMOS GALIMYBĖSfotoaparatas

 2020 m. rugsėjo 09 – 28 dienomis keturi technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniai kartu su VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokiniais dalyvavo Erasmus+ programos asmenų mokymosi mobilumo tikslais projekte „Į profesinį meistriškumą per tarptautinį mobilumą  ir kompetencijų tobulinimą“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389.

Žygis „Vasara, gražuole“ 

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus mokiniai ir mokytojai birželio 19 d. dalyvavo 15 km žygyje „Vasara, gražuole”.

Viekšnių skyriaus geriausieji 

Birželio 1-oji - tarptautinė vaikų gynimo diena.

Dalyvavimas edukaciniuose konkursuose ,,Olympis -2020” pavasario sesijoje

Pagrindinis edukacinių konkursų „Olympis“ tikslas yra sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.

   

Tvarkaraščiai  

   

tamo

   

moodle tumb

   
   

   

   
© MPMVS